امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شیرخشک و کبری!

نمیدانم چرا با دیدن این عکس یاد شیر خشک افتادم. خنده دار است میدانم ! هلیکوپتر کبرا و شیر خشک؟
عجب عکسیست این عکس. یک فروند کبرای هوانیروز در جزایر خلیج فارس در حال سوخت گیری

مجموعه مطالب