Menu
سبد خرید شما

دستمال گردن

در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-4 فانتوم با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری بمب افکن فانتوم نقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ زرد با خال های سیاه استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شستشو و ا..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-14 تامکت با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری تامکت نقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ زرد با خال های سیاه استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شستشو و استفاده..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-5 تایگر با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری بمب افکن تایگرنقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ سیاه با خال های سفید استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شستشو و است..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-4 فانتوم با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری بمب افکن فانتوم نقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ سیاه با خال های سفید استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-14 تامکت با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری تامکت نقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ سیته با خال های سفید استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شستشو و استف..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-5 تایگر با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری بمب افکن تایگرنقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ آبی با خال های سیاه استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شستشو و استفاد..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-4 فانتوم با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری بمب افکن فانتوم نقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ آبی با خال های سیاه استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شس..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-14 تامکت با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری تامکت نقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ آبی با خال های سیاه استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شستشو و استفاده..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-14 تامکت با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری تامکت نقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ قرمز با خال های سیاه استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شستشو و استف..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-5 تایگر با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری بمب افکن تایگرنقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ قرمز با خال های سیاه استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قابل شستشو ..
128,000تومان 134,000تومان
در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک F-4 فانتوم با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری بمب افکن فانتوم نقش بسته است. در پس زمینه این طرح هم از رنگ قرمز با خال های سیاه استفاده شده است. از جمله ویژگی های دستمال گردن می توان به موارد زیر اشاره کرد: - جنس: ساتن براق مرغوب - قا..
128,000تومان 134,000تومان
برای اولین بار این بار دستمال گردن اختصاصی با طرح فنتوم F-4  با کیفیتی متمایز و جزییات بسیار بالا تولید و آماده استفاده علاقه‌مندان است. در این دستمال گردن خلبانی طرح مشهور و نوستالژیک شبح (اسپوک) فانتوم با دقت بسیار بالا در کنار سایه شکاری بمب افکن فانتوم نقش بسته است . در پس زمینه این ..
128,000تومان 134,000تومان
نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)