فرزندان قهرمان دریاها


b_300_250_16777215_00_images_3453453.jpg

گشت زنی ، حراست و کنترل تردد کشتی های تجاری و نظامی از تنگه هرمز و سرتاسر خلیج همیشه فارس در طول دوران جنگ تحمیلی بر عهده نیروی دریایی ارتش بود .خاطرم هست با ناوشکن البرز یکی از شبهایی که در دریا مشغول تجسس و گشت زنی بودیم ساعت حدود 12 شب بود که فرماندهی ناو  پس از دریافت اطلاعات از کشتی عبوری به آن مشکوک و از کاپیتان کشتی درخواست ایست موتور ها جهت اعزام تیم ویژه تجسس و بازررسی از نزدیک به کشتی نمود. اما کاپیتان کشتی ضمن نافرمانی اقدام به افزایش سرعت کشتی نموده و اقدام به فرار نمود . فرمانده ناو دستور حرکت با سرعت بالا بسمت کشتی فراری را با اعلام محل جنگ را صادر نمودند. پس از تعقیب و گریز های رزمی فراوان در آن دریای طوفانی کشتی مذکور که بعدا اسمش بنام ابن بیطار و مالکیت عراقی با پرچم کویت بود را با قدرت تمام در ورودی کانال  راس الخیمه امارات عربی توقیف و به سمت بندر عباس هدایت نمودیم  و در اسکله بندر عباس پهلو گرفت و تحویل تیم تجسس و اسکورت ناوگان بندر عباس داده و ما به ماموریت خود ادامه دادیم . بعد از بازرسی از داخل کشتی مشخص گردید که تعدادی از خدمه های کشتی از افسران عراقی با پاسپورت و شناسنامه دریانوردی جعلی بودند و محموله کشتی ابزار و ادوات هواپیما و موشک و حفاری نفت بود که به غنیمت ایران عزیزمان در امد و کشتی نیز در اسکله نظامی بندر عباس مورد بهره برداری قرار گرفت .این خاطره یکی از صدها خاطره ای بود که خدمتتان عرض کردم .

 ماموریت ما در در دریا هر لحظه اش خاطره بیاد ماندنی است که هر زمان آنها را به یاد می آورم به خود افتخار میکنم و با خود میگویم که توانستم آن وظیفه سربازی که بر عهده بنده و همرزمانم در ناوشکن البرز بود به نحو احسن انجام برسانیم

مطالب مرتبط