شهید دریادار خلبان مصطفی عزیزی


b_300_250_16777215_00_images_4546.jpg

وقتی خرمشهر در شعله های جهل نادانان همیشگی تاریخ ( جنگ افروزان ) میسوخت تمام امید مردم شهر به نظامیان غیورشان بود تا دندان های متجاوز را در دهان کثیفش خورد کنند.

وقتی صحبت از تخلیه مردم به میان آمد نگاه ها به هوادریا دوخته شد و خلبانان جان بر کفش ...

وقتی نیاز به تخلیه ی مجروحین بود در کمترین زمان ممکن نگاه ها به سمت هوادریا چرخید  ...

وقتی نیاز به مهمات بود و پرواز شناسایی نمیدانم چرا بی اختیار زبان نام هوادریا را می آورد ...

اگر ما آن روز های حماسه را از یاد برده ایم مطمئنا خرمشهر ، آبادان و خوزستان به خوبی پرواز های هوادریایی ها را به یاد دارد چرخش ملخ هایی که در حجم وحشتناکی از آتش نوید دهنده زندگی بود ...

در تصویر فوق شهید دریادار خلبان مصطفی عزیزی را مشاهده میفرمایید که در تاریخ 26 شهریور ماه 1359 ندای وطن را جانانه پاسخ گفت و پا به عرصه ی آسمان ها نهاد .

مطالب مرتبط