به احترام مرزبان ...


k3z3v1wg

ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران ، بهتر بگوییم تا حق مطلب ادا شود مرزبانان غیور جمهوری اسلامی ایران که مردانه ایستادند.ایران دارای مرزی مشترکی در حدود 1336 کیلومتر با جمهوری عراق می باشد که 84 کیلومتر آن مرز آبی است.مرز آبی را سپردیم به دریادلان ارتشی اما در کنار نیروی زمینی همیشه قهرمان این ژاندارمری همیشه جاوید بود که این مرز بسیار حساس را حراست میکرد تاریخ آن روز ها این نکته را بیان می کند که همواره ژاندارم های ما از نظر نظم و قانون نظامی در منطقه زبانزد بوده اند.این نیروی فداکار در جنگ حماسه ها آفرید درود خداوند بر شهدای این نیروی مقدس.درود خداوند بر گردان 21 ژاندارمری که عقب ننشست و پا به پای نیروی زمینی بر دشمن تاخت در حالی که در طول خط خود تنها سه گلوله توپ توپخانه ارتش را سهمیه داشت .شهید دادند، مجروح شدند اما عقب ننشستند...

مطالب مرتبط