ترابری تاکتیکی با نشان هوانیروز


asdvjfsd

هوانیروز را میتوان راه گشاترین یگان در سخت ترین شرایط جنگ دانست. جنگ و جنگیدن در اصل کار بسیار مشکلی است اما در همین شرایط سخت، اتفاقاتی می افتد که حساسیت کار را چندین برابر میکند و اگر در این شرایط حساس چاره ای اندیشیده نشود ممکن است جان انسان هایی به خطر بیفتد. به عنوان مثال رزمندگانی که توسط دشمن اصطلاحا قیچی میشوند و محاصره اتفاق می افتد و رابطه آنها با عقبه کاملا قطع می شود، در این شرایط است که یگانی به نام هوانیروز با پذیرفتن خطرات بسیار زیاد وارد عمل شده و ضمن رساندن آذوقه و مهمات به همقطاران خود، آتش شدیدی را بر سر محاصره کنندگان فرود می آورد. این اتفاق کم نبود و در جنگ تحمیلی شاهد صدها صف شکنی از سمت قهرمانان هوانیروز بودیم. در این عکس شاهد یک نمونه از بارآویز(اسلینگ) توسط مردان ترابری تاکتیکی شینوک هوانیروز در جنوب کشور برای مردان درگیر در خط مقدم هستیم

مطالب مرتبط