سربازی به نام تهمتن ...


1 09661fddd44609e123a27762f72b3a0e XL

سرگرد مهدی تهمتن ، شما برایم تضاد هایی زیبا به ارمغان آورده اید . تهمتن ، هرگاه میگفتند تهمتن ذهنم بی اختیار جغرافیای سیستان و زابل را زیر و رو می نمود . اما نمیدانم چه شده است که حال وقتی میگویند تهمتن صدای فریاد های افسران در خرمشهر ذهنم را زیر و رو می کند ...

کاش حکیمی پیدا میشد و برایم از هفت خان تو در خونین شهر میگفت ...

در تصویر فوق شهید سرلشگر مهدی تهمتن را ملاحظه میفرمایید که در تاریخ 26 مهر ماه 1359 در خرمشهر جاودانه گشت...

مطالب مرتبط