شهید سرلشکر خلبان ایرج عیوضی


b_300_250_16777215_00_images_5865528.jpg

23 تیر سالگرد شهادتش بود... سال 61 ... عملیات رمضان... بزرگترین نبرد زره با زره در دفاع مقدس... شهید سرلشکر خلبان ایرج عیوضی قهرمان شکاری کبرای هوانیروز

نگاهت بود روز و روزگارم... کلامت بود یاد و یادگارم... به یاد پایمردی هایت ای مرد... گلی بر روی سینه ات میگذارم... .
نقاش: سرکار خانم افراسیابی

?گنـج جنـگ?

مطالب مرتبط