شهید سرلشگر خلبان حسین خلعتبری


nijvdfu

بمیرید بمیرید در این عشق بمیری    در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید       کز این خاک برآیید سماوات بگیرید
بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید        که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید
بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا          بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید
بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید      چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید


شهدای ما هر کدام برای خودشان مولانا هایی هستن که ناشناخته مانده اند و یکی از این ناشناخته ها شخصی است که آرش کمانگیر ایران است و بس...

بخشی از بیانات شهید بزرگوار
شهید سرلشگر خلبان حسین خلعتبری
اگر ذره ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد آن را با خون خود در خاک وطن خواهم شست و مرگ در این راه را افتخار می دانم اگر ارزشمند تر از جانم هدیه ای داشتم حتما به این مردم خوب هدیه می کردم حسین اینچنین عاشقانه از مرگ در راه وطن و ملت سخن می گوید و این خود نشانه روحی بزرگ است که در تب و تاب پیوستن به معشوق است کدام یک از خلبانان نیروی هوایی ارتش های جهان در جنگ اینچنین از موضع قدرت سخن گفته قدرتی که متکی به شجاعت و عشق به خداوند وطن و ملت است...باید عاشقانه های حسین را خواند تا فهمید عاشقی یعنی چه...
امیر سرلشگر حسین خلعتبری یا همان حسین ماوریک در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی این چنین میگوید:
با اینکه بیش از 70 بار به خاک عراق حمله کرده ام ولی به این قانع نیستم! من سربازم و باید بجنگم و مرگ برای من عین افتخار است در وصیت نامه ام ذکر کرده ام در ولایت خودمان شیرود کوهی هست که می گویند میرزا کوچک خان در آنجا علیه روسیه میجنگیده .اگر افتخار شهادت نصیب من شد ، آنچه از من باقی ماند ، حتی اگر ذره ای از گوشت بدن من باشد را در قله آن کوه دفن کنید تا روح من هم پاسدار این مرز و بوم باشد...

مطالب مرتبط