نقاشی های زمان جنگ


b_300_250_16777215_00_images_523523.jpg

نقاشی بر روی دیوار پایگاه شکاری عراق در زمان جنگ تحمیلی...

مطالب مرتبط