گروه دوم گردان یازدهم شناسایی


khoshsima

از آخرین نفرات آموزش دیده قبل از انقلاب که وارد گردان 11 شدند و مردانه مانند قدیمی ها جنگیدند، میتوان به سرهنگ خلبان پرویز خوش سیما اشاره نمود. ایشان با ورود به این گردان با خلبانانی همرزم شدند که هر کدام یک نیروی هوایی بودند.از زبان این مرد شناسای تاکتیکی نقل میکنیم:

با ورود من به گردان ،قهرمان کابین عقب فانتوم شناسایی،مرد با اخلاق و پهلوان صفت این گردان به سمت من آمد.نگاهی به لباس پرواز بدون آرم سینه(پچ) من کرد و گفت: جوان پس پچ شناسایی ات کو؟!

من رو به ایشان کردم و گفتم:جناب سروان من پچ گردان 11 را ندارم.

ایشان با لبخندی به من گفتند: اشکالی نداره من یکی دارم میدمش یه تو.

چند سال بعد ،این شیر خستگی ناپذیر نبرد های شناسایی برون مرزی در سال 65 همراه خلبان کابین جلوی خود برای همیشه گردان شناسایی را ترک نمودند و ضایعه عظیمی از فقدان این دو مرد به نیروی هوایی  وارد آمد. این قهرمان سرهنگ خلبان محمد نوروزی و خلبان کابین جلو شهید والا مقام فریدون ذوالفقاری بودند.

این آرم سینه را تا پایان خدمت خود در نیروی هوایی به یادگاری از این مرد بزرگ روی سینه خود نگاه داشتم...

مطالب مرتبط