ادامه مطلب...

گشت زنی ، حراست و کنترل تردد کشتی های تجاری و نظامی از تنگه هرمز و سرتاسر خلیج همیشه فارس در طول دوران جنگ تحمیلی بر عهده نیروی دریایی ارتش بود .خاطرم هست با ناوشکن البرز یکی از


مطالب مرتبط