ادامه مطلب...

تقدیم به مردان زرهی، آنان که حماسه را ساختند و سوختند

یکی از خلبانان هوانیرو از آن روز ها میگوید :

پادگان شاهین ( ابوذر ) حماسه های زیادی را به خود دید و


مطالب مرتبط