ادامه مطلب...

ققنوس از خاکستر برمی خیزد

14-F به گفته طراحانش، به عنوان مدافعی قدرتمند برای ناوگان هواگردهای مستقر در ناوهای هواپیمابر تکمیل شد و با استفاده از موشکهای دوربردش، توانایی مقابله


مطالب مرتبط