•  سلام نازنينان?

  دلم براى اين لباس و اين كلاه سبز تنگ شده

  كلاهى كه باعث وحشت وهراس دشمنانم.
  ارامش وامنيت هم وطنانم.
  وافتخار همرزمانم بوده .

  باتقديم احترام كهنه سرباز تكاور
  نعمت ميرزابيگى


  سوم خرداد مسجد جامع خرمشهر