Menu
سبد خرید شما

درباره ما

اواسط سال 1383 بود که متوجه خلاء تولیدات فرهنگی در عرصه جنگ و اختصاصا قهرمانان ارتش شدیم و این مجموعه را با همت دوستان جوان خودمان پایه ریزی کردیم. گنج جنگ تا به امروز صدها مقاله و کتاب و مستند تولید کرده و در دست تولید دارد.